MONTAG, & FREITAG

06:00 - 13:15

MITTWOCH

06:00 - 10:00; 12-13:00

MONTAG - FREITAG

16:00 - 22:00

SAMSTAG

09:00 - 16:30

SONNTAG

10:30 - 14:00

SKI-WOD – 20190421

  • Home  
  • SKI-WOD –...

Short
2 x 2000m / 4 min easy

  • Ski two 2000 meter pieces @ 40 spm. Ski for four minutes at light pressure during the rest period.

Medium
3 x 2000m / 3 min easy

  • Ski three 2000 meter pieces. Ski for three minutes at light pressure between each 2000.

Long
5 x 2000m / 2 min easy

  • Ski five 2000 meter pieces. Ski for two minutes at light pressure between each 2000.
PROBETRAING ANMELDUNG