MONTAG, & FREITAG

06:00 - 13:15

MITTWOCH

06:00 - 10:00; 12-13:00

MONTAG - FREITAG

16:00 - 22:00

SAMSTAG

09:00 - 16:30

SONNTAG

10:30 - 14:00

SKI-WOD – 20190418

  • Home  
  • SKI-WOD –...

Short
4 x 3 min / 2 min easy

  • Ski four 3 minute pieces. Ski for two minutes at light pressure between each piece.

Medium
6 x 4 min / 2 min easy

  • Ski six 4 minute pieces. Ski for two minutes at light pressure between each piece.

Long
3 x 4000m / 5 min easy

  • Ski three 4000 meter pieces. Ski for five minutes at light pressure between each piece.
PROBETRAING ANMELDUNG